XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 22-24 czerwca w Warszawie i Płocku odbyła się XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod patronatemwicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskego.

- Tworzymy dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości, odnotowujemy wzrost eksportu i przyciągamy do Polski zagraniczne inwestycje. Dzięki temu mamy stabilną gospodarkę, co zawdzięczamy również Polonii i biznesowi polonijnemu – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas inauguracji.

Wicepremier Piechociński podkreślił, jak ważna dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu i tworzenia przewag konkurencyjnych jest koordynacja polityki gospodarczej w ujęciu globalnym: wspólnie koncentrujemy się na poprawie infrastruktury, m.in. w transporcie, energetyce, telekomunikacji. Tworzymy regulacje przyjazne dla biznesu i działamy na rzecz coraz lepszej jakości prawa – powiedział.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego, jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Polski są ludzie. – Masowa emigracja zarobkowa przyczynia się do wzrostu wydajności gospodarczej. Wiele osób jednak decyduje się wrócić do Polski i tu prowadzić firmy. Wpływ na to może mieć kondycja rodzimej gospodarki i jej duża odporność na trwający od kilku ostatnich lat kryzys – wyjaśnił.

Czytaj więcej...

II Europejskie Forum Gospodarcze Polonii

 

Praca wytrwała zwycięża wszystko” Wergiliusz

W Nowej Rudzie chce się chcieć

W dniach 23 – 24 listopada 2013 roku w Nowej Rudzie odbyło się II Europejskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Stowarzyszenie Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii (SEWGP). Jest to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, obywateli polskich oraz cudzoziemców, jako oddolna inicjatywa założycieli.

Współorganizatorami Forum były lokalne władze Miasta i Gminy Nowa Ruda (obecny był burmistrz Tomasz Kiliński) i Gminy Radków (również obecny burmistrz Jan Bednarczyk) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego (AGROREG) przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Udział w Forum wzięła Julia Geringer de Odenberg, Europosłanka z Dolnego Śląska.

Jako przedstawicielka Europarlamentu podkreśliła, że należy stawiać na rozwój i na współpracę z Polonią gospodarczą , bowiem istnieje problem młodych i wykształconych ludzi, którzy wyjeżdżają z przyczyn ekonomicznych z Polski , często pracują poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, a Polska - pozbywając się inżynierów i techników - coraz bardziej się oddala od głównego nurtu postępu techniki. Tym samym powiększa się przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi, a Polską.

Zbigniew Jaroszewski, Prezes SEWGP przedstawił cele organizacji, w tym m.in. promocję działalności gospodarczej zagranicznych udziałowców w Polsce, oraz polskich, promowanie za granicą polskich produktów, myśli naukowo-technicznej, dziedzictwa i dorobku kulturowego Polski. Promocja ta ma duże znaczenie dla pogłębienia międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenia roli Polonii w rozwoju gospodarczym kraju pochodzenia. W szczególności współpraca ta powinna objąć tysiące mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w gminach, powiatach, regionach. Prezes Jaroszewski, zaprawiony w bojach społecznik, mieszkający obecnie w Hanowerze nieprzypadkowo wybrał lokalizację II Forum. Jest mianowicie dzieckiem tej ziemi z piękną kartą historii rodzinnej, związanej z dziejami noworudzkiej kopalni, nic więc dziwnego, że szczególnie leży mu na sercu przyszłość tego miasteczka. (Rodzina Jaroszewskich zasługuje na osobny reportaż, książkę, scenariusz filmowy).

Czytaj więcej...

Innowacyjne Niemcy na rzecz polskiej energetyki odnawialnej

Relacja z polsko-niemieckiego Forum pt.: „Systemy energii odnawialnej przyszłością Polski” w Szlezwiku Holsztynie

Kluczem do przeobrażenia stosunków polsko-niemieckich w nowej sytuacji międzynarodowej w Europie stało się przyjęte przez polską dyplomację założenie o konieczności stworzenia “polsko-niemieckiej wspólnoty interesów w jednoczącej się Europie”. Energetyka odnawialna to perspektywiczny obszar współdziałania, w którym Polska i Niemcy powinny tworzyć wspólne projekty i przez nie wpływać na UE. W trudnych czasach dla obu gospodarek branża OZE to oaza bezpieczeństwa.

Niemcy - nadzieja Europy

Gdy ekonomiści zastanawiają się nad prognozami dla Europy, zaczynają od Niemiec. PKB tego kraju stanowi ponad jedną piątą PKB Unii Europejskiej i 27 proc. strefy euro. Gdy niemiecka gospodarka się rozwija, korzystają firmy w Polsce. Z danych Eurostatu wynika, że w IV kw. gospodarka Niemiec urosła o marne 0,4 proc. Ale dane pochodzące z ostatnich tygodni są bardziej optymistyczne. Wskaźnik PMI sugeruje, że przestała się kurczyć niemiecka produkcja przemysłowa, a ciągle niskie bezrobocie i wzrost sprzedaży detalicznej sugeruje, że niemieccy konsumenci nie ograniczają zakupów. To dobry znak dla Europy, która zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej podźwignie się z kryzysu w drugiej połowie roku 2013.

Republika Federalna Niemiec należy do głównych partnerów gospodarczych Polski w Europie ze względu na sąsiedzkie położenie, swój potencjał oraz poparcie udzielane Polsce w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. Trwałym fundamentem budowy polsko-niemieckiej wspólnoty interesów pozostaje nadal proces integracji europejskiej. Otwiera on przed Polską perspektywy przyspieszonego rozwoju, a przed Niemcami większe możliwości rozwijania współpracy ze wschodnią częścią Europy. Do priorytetów zaliczamy intensyfikację wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej między samorządami i w sferze naukowo-technicznej. Niemieckie firmy bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na powiązania handlowe zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią. Za pośrednictwem niemieckich firm zwiększają się możliwości handlowe i gospodarcze polskich firm, a to ma bezpośredni wpływ na ich kondycję ekonomiczną i tym samym na kondycję całego systemu społeczno-gospodarczego UE.

Czytaj więcej...