Jezioro Tarnobrzeskie - polski cud ekologii, inżynierii, rekreacji i architektury krajobrazu

Unikatowa inwestycja - niewykorzystany potencjał

Nikt na świecie wcześniej tego nie dokonał. Zabezpieczenie wyrobiska po kopalni siarki poprzez budowę rekreacyjnego zbiornika wodnego było planem pionierskim, wybitnym osiągnięciem polskiej inżynierii. Jedną z najkosztowniejszych i najdłuższych inwestycji ekologicznych w Polsce. Powstał duży akwen o nieprzeciętnych walorach dla wypoczywających oraz cała nowa kraina przyrodnicza. Niestety samorząd nie radzi sobie z wykorzystaniem takiego potencjału. Prywatnych inwestorów, a tym samym nowych miejsc pracy próżno szukać.

Czytaj więcej...

Dobra praca na Mazowszu!

Konferencja „Miejsca pracy wysokiej  jakości w zielonej gospodarce Mazowsza.
Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla zielonych dziedzin przyszłości”

 

Pracownicy potrzebują nie tylko pracy dającej perspektywy rozwoju czy odpowiedniego poziomu zarobków, ale także pracy, która odpowiada na wyzwania przyszłości, w tym związanej z wprowadzaniem zasad zielonej gospodarki. Kiedy przyjrzymy się zjawisku migracji zarobkowej, zobaczymy, że pracownicy oprócz tego, że nie akceptują nisko płatnej pracy to również nie akceptują takiej pracy, która negatywnie oddziałuje na środowisko. Mazowsze jest szczególnym terenem, charakteryzującym się dużą polaryzacją rozwoju gospodarczego. Widoczne są tutaj znaczne różnice między warunkami i efektywnością pracy w centralnym rejonie warszawskim, a innymi ośrodkami województwa.

Obszary peryferyjne z pewnością dużo straciły na znaczeniu już w okresie transformacji gospodarczej, w związku z upadkiem przemysłu (np. Radom) i niską efektywnością rolnictwa (wsch. i płn. Mazowsze). Takie niekorzystne tendencje pogłębiły się dodatkowo wraz z reformą administracyjną, po której peryferyjne ośrodki straciły część swoich dotychczasowych funkcji, nasilając dośrodkową migrację siły roboczej. Jednocześnie dzięki dostępowi do imigracyjnej siły roboczej oraz korzystnej lokalizacji w okolicach warszawskiego obszaru metropolitalnego powstało wiele nowych zakładów produkcyjnych, z dużym udziałem niewykwalifikowanej kadry.

W związku z tym województwo mazowieckie potrzebuje wsparcia w zakresie przeprowadzania zmian adaptacyjnych. Wymaga to z całą pewnością sformułowania mechanizmów wspierających tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy. Właśnie dlatego zespół Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w 2012 roku podjął się realizacji projektu pn. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim”, którego głównym celem było wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w Województwie Mazowieckim.

20. maja br. podczas  konferencji „Miejsca pracy wysokiej jakości w zielonej gospodarce Mazowsza. Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla zielonych dziedzin przyszłości” Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” podsumowała projekt oraz przedstawiła jego rezultaty. Zaprezentowano zielone dziedziny gospodarki Mazowsza dysponujące dużymi potencjałami w zakresie tworzenia pracy wysokiej jakości oraz możliwości wspierania nowych, zalążkowych lub niszowych zielonych dziedzin gospodarki w naszym regionie. Ponadto zaprezentowano zagraniczne doświadczenia z rozwoju atrakcyjnego rynku pracy, m.in. ze Szwecji, Londynu i hiszpańskiego regionu Estremadury, a także powiatowe strategie w zakresie rozwoju zielonego rynku pracy w dwóch powiatach Województwa Mazowieckiego – Warszawskim Zachodnim i Kozienickim.

Czytaj więcej...

Podyskutujmy o powiecie

Ostatnio, debaty jako rozwiązywanie spraw publicznych i lokalnych wpisuje się coraz częściej w polski sposób funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Instytut na rzecz Ekorozwoju od lat promuje sposób rozmowy o środowisku naturalnym, ochronie klimatu i ekologii w formule debaty obywatelskiej. W październiku 2012 rozpoczęto cykl 90 powiatowych debat klimatycznych. Ministerstwo Środowiska objęło nad nimi honorowy patronat.

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie!  - to hasło debat na temat tego, jak wykorzystać zmiany klimatu do rozwoju gospodarczego i jak adoptować się do zmian klimatycznych. Organizatorzy debaty, Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus, chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w strategiach rozwoju powiatów, miast i gmin.

W ramach projektu przeprowadzono badania wśród liderów społeczności powiatowych, z których wynika, że świadomość zmian klimatu jest wciąż jeszcze zbyt mała. Mylone są pojęcia: adaptacja do zmian klimatu a ochrona klimatu. Mało kto ma pomysł, jak zmiany klimatu wykorzystać do rozwoju powiatów. W kontekście tego badania debaty stają się bardzo istotne i potrzebne, a nowatorskie rozwiązania chroniące klimat to również szansa na rozwój lokalnego rynku pracy i gospodarki.

- Liczę, że prowadzona w ramach projektu dyskusja doprowadzi, z jednej strony do identyfikacji niezbędnych, a jednocześnie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo z punktu widzenia potrzeb i możliwości danego powiatu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i sposobów ograniczenia emisji CO2. Z drugiej – do podzielenia się już uzyskanymi pozytywnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które będą mogły być z powodzeniem stosowane przez inne powiaty i gminy. Materiał z debat będzie również dla mnie przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak usprawnić naszą politykę klimatyczną, ale również inwestycyjnąmówi Marcin Korolec, Minister Środowiska.

Pomysł projektu i debat klimatycznych został zainspirowany działaniami Kornwalii, jednego z biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii, który z powodzeniem wykorzystał zmieniający się klimat i adaptację do jego zmian do własnego rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców.

Organizatorzy debat mają nadzieję, że dyskusja o wykorzystaniu zmian klimatu do rozwoju i adaptacji do zmian klimatu zadomowi się w Polsce na dłużej, a powiatowe rozmowy zainspirują lokalne społeczności do działań pro klimatycznych.

Monika Jaromin