Co dalej z gospodarką wodną w Polsce?

W grudniowym numerze Biznes i Ekologia (Nr 148, grudzień 2017) pojawiły się cztery artykuły związane bezpośrednio lub pośrednio ze sprawami wody. Są to: Kaskadyzacja Wisły (Z. Babiński i M. Habel), Szanujmy nasze wody (J. Iwanicki), Optymizm czy pesymizm, realizm (wywiad z senatorem J. Wcisłą), Opodatkować wodę (J. Kosmalska) i Na ryby do Amsterdamu (G. Stępień). Z przyjemnością trzeba zauważyć, że B&E poświęciła tyle miejsca w tym numerze sprawom wody. W pełni należy się zgodzić z argumentami na temat kaskadyzacji Wisły. Z argumentami J. Iwanickiego odnośnie czystości wód powierzchniowych i podziemnych należy zgodzić się całkowicie, natomiast jak ta czysta woda ma płynąć jest już sprawą dyskusyjną. W dniu 1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe Prawo Wodne, które określa nowy podział państwa w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, wprowadza zasadnicze zmiany prawne i organizacyjne oraz ustanawia także nową strukturę organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami. Trudno jest dziś powiedzieć jak to nowe Prawo Wodne będzie funkcjonować? Czas to pokaże tym bardziej, że wprowadza ono w życie wiele nowych rozwiązań. Artykuł na temat ryb w Amsterdamie jest z pewnością tym, co chcielibyśmy mieć a naszym kraju.

Czytaj więcej...

Rok rzeki Wisły 2017

Celem  artykułu jest pokazanie czym jest obecnie Wisła i jej dorzecze, jakie obiekty hydrotechniczne zostały zrealizowane w przeszłości  oraz jakie są ich skutki społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Warto również porównać zagospodarowanie Wisły i jej dorzecza z innymi rzekami europejskimi oraz jakie są plany tego zagospodarowania w świetle istniejących i przyszłych potrzeb oraz spodziewanych zmian klimatycznych.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 6