Wczoraj odpad – dziś surowiec

Innowacyjne wykorzystanie odcieków z Hałdy w Wiślince przez Gdańskie “Fosfory”

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych ,,Fosfory” Sp. z o.o. przetwarzają odcieki ze  składowiska w Wiślince. Woda zawierająca fosforany zgromadzona w  zbiorniku retencyjnym przy Hałdzie w Wiślince jest wykorzystywana do produkcji nawozów opartych na fosforanach. Rocznie wyprodukowanych zostanie nawet 200 000 ton nawozów
z wykorzystaniem surowca z odcieku, który zostanie w całości zlikwidowany w  ciągu dwóch najbliższych lat.

– Jednocześnie rozwiązujemy problem ekologiczny, ale i dbamy o interes ekonomiczny firmy. Dzięki zastosowaniu wody ze zbiornika w Wiślince, zużywamy mniej kwasu fosforowego oraz wody, która jest bardzo ważnym zasobem naturalnym. Oznacza to oszczędności dla firmy i zysk dla środowiska naturalnego – mówi Andrzej Szymańczak, członek zarządu i dyrektor techniczny gdańskich "Fosforów".

Proces przetwarzania odcieków z hałdy w Wiślince prowadzony jest w instalacji do produkcji nawozów fosforowych.  Transport odcieków do Zakładu odbywa się za pomocą specjalnie do tego przygotowanych autocystern. Zawarte w odpadzie fosforany trafiają do nawozów takich jak Amofoska czy Superfosfat. Natomiast woda jest odparowywana i trafia do atmosfery w postaci czystej pary. Tylko w sierpniu i wrześniu br. do zakładów w Gdańsku w ten sposób trafiło aż 3185 ton odcieków. Cała zanieczyszczona woda ze zbiornika retencyjnego zostanie przerobiona na nawozy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Czytaj więcej...

Innowacje w Spółce BIO-MED

Gospodarowanie odpadami w Polsce wciąż napotyka wiele barier i pułapek prawnych, organizacyjnych i biurokratycznych. W tych warunkach godny odnotowania jest przykład Spółki BIO-MED w Kielcach. Nie bacząc na istniejące trudności rozbudowuje moce przerobowe, unowocześnia technologie i poszerza zakres gospodarowania odpadami. Świadczy to o poważnym traktowaniu Ustawy o odpadach z dnia 14. 12. 2012 r. oraz znowelizowanej w dniu 01.07.2011 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Działając w branży ochrony środowiska od 2001 roku Spółka zdobyła już znaczący udział w rynku odpadów oraz stała się liczącym partnerem dla polskich przedsiębiorstw oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
BIO-MED posiada stosowne decyzje na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów oraz postępuje zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią minimalizacji odpadów poprzez recykling, odzysk i na samym końcu unieszkodliwianie przez składowanie.

W Zakładzie mieszczącym się aktualnie przy ul. Hubalczyków 30 w Kielcach działają:
- Sortownia świadcząca usługi w zakresie segregacji odpadów wielkogabarytowych, komunalnych oraz przemysłowych np.: folie, tekstylia, szkło, tworzywa sztuczne, metale  itp.,
- Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów poprodukcyjnych oraz komunalnych. Produkcja paliwa alternatywnego prowadzona przez Spółkę BIO-MED została wyróżniona w 2012 r. przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową Nagrodą Innowator 2011.

BIO-MED posiada także Oddziały zlokalizowane w miejscowościach: Odrowąż, Michów, Kazanów oraz Strożęcin, gdzie odbywa się również produkcja nawozu organiczno-mineralnego „GRAMED” i kompostu.

Czytaj więcej...

Drugie życie statku wg Stena Recycling

Statki rejsowe, promy czy jachty to obiekty westchnień w upalne dni. Co z nimi zrobić, kiedy wysłużą już swoje lata i nie nadają się do wodowania? Najlepiej poddać je recyklingowi, tak jak stało się to z HMS Visborg. Aż 2 600 ton stali i 40 ton azbestu – to tylko niewielki odsetek materiałów wydobytych z potężnego okrętu, który po 32 latach służby w szwedzkiej marynarce został wycofany z użytku i poddany rozbiórce przez Stena Recycling. Fragmenty wyposażenia zostały odsprzedane, surowce przekazane do przetworzenia, a odpady niebezpieczne zutylizowane.

Czytaj więcej...

Gospodarka cyrkulacyjna – Komisja Europejska wskazuje kierunek

Wyższe docelowe poziomy recyklingu są impulsem do przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, o trwałym wzroście i z nowymi miejscami pracy – wskazuje Komisja Europejska.

Komisja uchwaliła 2 lipca wnioski, dzięki którym europejska gospodarka ma w większym stopniu być gospodarką o obiegu zamkniętym, a znaczenie recyklingu w państwach członkowskich ma zostać wzmocnione. Osiągnięcie nowych wartości docelowych dla odpadów pozwoli stworzyć 580 tys. nowych miejsc pracy, zwiększyć konkurencyjność Europy oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na dostępne w ograniczonych ilościach – a więc drogie – zasoby. Propozycje Komisji oznaczają również zmniejszenie obciążeń dla środowiska oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z planami do 2030 r. Europejczycy mają objąć recyklingiem 70% odpadów komunalnych oraz 80% odpadów opakowaniowych, a począwszy od 2025 r. zakazać składowania odpadów nadających się do recyklingu. Wyznaczono również cele w zakresie zmniejszenia odpadów morskich i ograniczenia marnotrawienia żywności.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 3