Bannery TOP

Szanowni Państwo, zwracam się do Was z prośbą o i przystąpienie do programu* Czyste Powietrze.*

Istotą tego programu jest zmiana nastawienia społeczeństwa do ogrzewania budownictwa mieszkalnego węglem kamiennym. Proste, tradycyjne kotły z paleniskiem oddolnym stanowią największe źródło zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Służą, jako podstawa propagandy lobby gazowego do zwalczania ogrzewania budynków mieszkalnych za pomocą węgla. Postęp w konstrukcji kotłów małej mocy służących do ogrzewania budownictwa mieszkaniowego doprowadził do znacznego zmniejszenia szkodliwości emitowanych spalin.   

Wymiana starych i szkodliwych dla otoczenia urządzeń grzewczych na nowe charakteryzujące się wysokimi wymaganiami dotyczącymi emisji zgodnie z normą *PN-303-5:2012* to podstawa i konieczność. Aby program był skuteczny musi być realny, powszechnie dostępny i akceptowalny przez użytkowników. Odczuwalna poprawa stanu powietrza którym oddychamy nastąpi wówczas kiedy działania podjęte w tym celu będą masowe i wszystkim stronom przyniosą korzyści. Program Czyste Powietrze nie jest napędzany ideami i zaklęciami, to realistyczny program oparty na korzyściach. Mamy szlachetny cel, ale żeby go osiągnąć wszyscy uczestnicy muszą na nim skorzystać inaczej to się nie uda.  *Znak Czyste Powietrze * to znak nowej jakości, to pierwszy zintegrowany i kompleksowy program redukujący zagrożenia wynikające ze smogu.

Działania zmierzające do ograniczenie dostępności do tzw. flotu węglowego, mułu sprzedawanego w na składach opału,  oraz węgla brunatnego i miału to drugi ważny cel. I choć  na to mamy mniejszy wpływ to przy każdej okazji należy wskazywać jako źródło najgorszych zanieczyszczeń.

Tworząc społeczność wokół programu „Czyste Powietrze” przyczyniamy się do poszerzania świadomości i zmiany postrzegania przez społeczeństwo wykorzystywania węgla, jako ekologicznie uciążliwego paliwa.


 *"Carbosmar" *jest kluczowym elementem Programu *Czyste Powietrze. *Jest pierwszą substancją, która wprowadzona do układu automatycznego podawania węgla zwiększa efektywność kotła  podnosi komfort jego  użytkowania  i redukuje zawartość dwutlenku  siarki.

*Sprawdź kto już jest w programie! *

www.czystepowietrze.eu
www.carbosmar.pl